Handboll

Doppboll

Dela in gruppen i två lag. Passa bollen inom laget och varje spelare måste doppa bollen i marken (variant: eller på huvudet) innan man får passa. Annars blir det andra lagets boll. Man gör mål genom att doppa bollen i marken inom ett visst området (ex längs med väggen, bakom en linje).

Polska vågor

En klassisk övning. Det handlar om att springa framåt 3&3 fram och tillbaka över handbollsplanen och passa bollen från ena sidan, via spelaren i mitten, till andra sidan. Och sen tillbaka. Viktigt att spelarna springer framåt och har kroppen framåt samtidigt som de passar med hög arm.