Mårten Frost

Jobbig fotarbetsövning.

Börja med 12 djupa utfall i sidled mot sidlinjen, varannan gång BH-sidan, varannan gång FH-sidan. Gör efter det direkt 12 djupa upphopp. Upprepa fyra gånger direkt på varandra.

Kommentera