Pepparkakskull

Para ihop barnen 2 och 2. Paren håller armkrok och ställer sig i en stor cirkel eller huller om buller inom ett avgränsat område. Splittra ett av paren. Den ena personen blir då tagare och den andra blir jagad. Den som blir jagad undviker att bli tagen genom att kroka fast sig vid ett annat par. Den andra personen i det paret (den som inte blev ihopkrokad med den jagade personen) krokar loss och blir istället den jagade personen. Om den som är tagare lyckas ta den jagade så byts rollerna, dvs. tagaren blir jagad och vice versa.

Kommentera